Theme 03

Tradice a zkušenosti

185 let se specializujeme na studium stavitelství a architektury a jsme fakultní školou pro studenty MÚVS ČVUT.

více info Theme 03
Theme 02

Přijímací řízení

Ve školním roce 2023/2024 otevřeme 6 tříd 1. ročníku. Uchazeči mohou vybírat ze tří školních vzdělávacích programů.

více info Theme 02

Irská praxe od základu

Erasmus+

Projektu se zúčastnilo celkem 32 vybraných žáků 2. a 3. ročníku, kteří ve školním roce 2018/2019, postupně ve dvou turnusech, absolvovali 14 denní odbornou stáž u stavební firmy v irském městě Mallow. Žákům byla zajištěna letecká přeprava z Prahy do Dublinu, ubytování v hostitelských rodinách, strava a pojištění Žáci, kteří se stáže zúčastnili, získali hodnotné pracovní zkušenosti ve svém oboru v mezinárodním prostředí, které je obohatily nejen praxí do životopisu, ale i jazykovými znalostmi. Žáci se seznámili s pracovními postupy firem na venkovních stavbách v Irsku, které si pak vyzkouší v praxi realizovat. Došlo k výraznému posunu a zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků a to především zlepšení slovní zásoby, plynulosti v komunikaci a získání sebedůvěry při používání anglického jazyka. Po absolvování stáže jsou účastníci více otevřeni nabídkám na mezinárodním trhu práce, a to i díky získanému certifikátu Europass Mobility a vypracovanému Europass CV.

První turnus

Irská praxe od základu

Dne 18. listopadu 2018 začal pro šestnáct žáků třetích ročníků pobyt v Irském městečku Mallow, které se nachází zhruba 50km severně od města Cork. Cílem výpravy, kterou doprovázel školní koordinátor projektu profesor Jan Tesař, však primárně nebyla turistika. V rámci grantového projektu vypsaného v rámci programu Erasmus+, který hradil veškeré náklady spojené s dopravou, pojištěním, ubytováním a stravou, totiž žáci měli jedinečnou šanci si vyzkoušet jaké to je pracovat v cizí zemi v různých oborech, které mají stavebnictví jako svého společného jmenovatele.

Po absolvování náročného školení ochrany zdraví a bezpečnosti práce byli žáci přiděleni do jednotlivých firem, ve kterých měli šanci ukázat, že se práce nebojí a mají chuť si vyzkoušet něco nového. Žáci pracovali buď samostatně, po dvou a v některých případech i ve vícečlených skupinkách. Nabídka práce byla skutečně různorodá. Namátkou je možné zmínit fyzicky náročnou, ale velmi potřebnou práci na rekonstrukci budovy místní staré školy, renovaci části rodinného domu, nebo práci s programem Autocad při mapování farem a odběrových bodů vody v rámci celého Irska.

Irská praxe od základu

Přestože pracovní vytížení žáků ve všední dny bylo obvyklých osm hodin, k čemuž se často musel připočíst nějaký ten čas na dopravu, tak žáci netrávili zbylé volno zavřeni ve svých pokojích, ale mnozí tento čas využili k družné konverzaci s rodinami, které žákům zajišťovali nejen nocleh, ale také stravu. Přes počáteční obtíže v komunikaci způsobené osobitostí irského přízvuku si stážisté na místní výslovnost velmi rychle zvykli. Po několika dnech se zbavili i určitého ostychu, což velmi rychle vedlo k růstu sebevědomí v používání angličtiny nejen v práci a u večeře, ale též v rámci koverzace třeba i s náhodnými kolemjdoucími či hosty v kavárnách, restauracích, popř. karaoke klubu, který byl jedním z nejoblíbenějších míst pro trávení volného času.

Irská praxe od základu

Víkend se nesl ve znamení aktivního odpočinku. Celá skupina vyrazila nejdříve na obhlídku pevnosti Charles Fort, kde nám místní průvodce vysvětlil jak taje výstavby fortifikace počátku 17. století, tak život profesionálních vojáků v době, kdy Irská republika ještě byla součástí Velké Británie. Odtud jsme se přesunuli k jednomu ze zlatých hřebů dne, jímž se ukázalo být jižní pobřeží omývané Keltským mořem, do něhož se někteří žáci přes typicky listopadové počasí neváhali ponořit alespoň po kolena. Odpoledne pak bylo ve znamení nákupů na hlavní třídě města Cork, či v jednom z nejslavnějších trhů z potravinami nazvaném jednoduše The English Market.

Irská praxe od základu

V neděli nám naši irští průvodci ukázali malebná zákoutí přístavu Cobh, odkud na svou první a poslední plavbu vyplul Titanic. Do dnešních dnů se dochovalo molo i budova pokladen a čekárny, v níž je nyní umístěno malé muzeum, které jsme navštívili. Součástí výletu byla též prohlídka impozantní katedrály svědčící o zbožnosti tamějšího obyvatelstva. Závěrečnou zastávkou byla historicky zajímavá a architektonicky cenná budova bývalého vězení ve městě Cork.

Pracovní část stáže byla ukončena v pátek 30. listopadu. Partner naší školy, agentura Your International Training uspořádal ve svých prostorách závěrečný ceremoniál na jehož konci obdrželi žáci certifikáty potvrzující úspěšné dokončení pracovní stáže. Poslední večer v Mallow pak patřil kultuře. Žáci měli možnost shlédnout muzikálně taneční představení svých vrstevníků ze střední školy v Mallow na motivy pohádky Aladin a kouzelná lampa. V sobotu 1. prosince čekal skupinu odlet z Dublinu a návrat do Prahy.

S odstupem několika týdnů je možné říci, že akce skončila úspěchem po všech stránkách. Nejenže naši žáci vzorně reprezentovali Českou republiku obecně a naši školu obzvláště. Nadšení účastníků v průběhu pobytu, dobrá nálada a chuť objevovat místní kulturu a tím si zlepšovat své jazykové schopnosti potvrzuje, že všichni využili nabídnutou šanci na maximum.

Druhý turnus

Irská praxe od základu

Ve druhé půlce května mělo sedmnáct našich žáků ze druhých a třetích ročníků opět možnost vyjet v rámci programu Erasmus+ na třináct dní do irského městečka Mallow v hrabství Cork. Cílem stáže bylo opět vyzkoušet si práci v zahraničních firmách, prohloubit jak receptivní tak produktivní znalost anglického jazyka a poznat kulturu a historii jiné země.

Žáci měli v rámci programu opět možnost bydlet v rodinách a účastnit se jejích rituálů, jako např. společná večeře. Mnozí měli možnost ochutnat tradiční irskou kuchyni ať už v podobě Full Irish Breakfast nebo v této oblasti velmi oblíbeného Cabbage and Ham.

Pracovní zařazení následovalo v návaznosti na absolvování kurzu BOZP, který žáky seznámil se specifiky a rozdíly v normách a nařízeních platných v Irsku. Všichni žáci následně prošli testem znalostí a obdrželi speciální průkaz, který potvrzuje znalost této problematiky a možnost pracovního uplatnění na území Irska v oblasti stavitelství v následujících dvou letech.

Irská praxe od základu

Firmy, které v tomto běhu umožnily žákům absolvovat stáž, byly opět velmi různorodé. Ve velké míře se jednalo o stavební firmy, které se zabývaly např. úpravou terénu, rekonstrukcemi domů i realizacemi nových staveb. Mnoho firem bylo schopné vyjít vstříc poptávce žáků a nabídnout praxi s využitím znalostí nabitých ve škole v rámci předmětů stavitelství, studie a projekt či konstrukce a modelování a zejména aplikaci dovedností souvisejících s programem Autocad a Archicad. Nelze však vynechat ani firmy, které se zaměřily na specifické potřeby žáků v oblasti interiérového designu či práce s určitým druhem materiálu. Takto pestrá nabídka stáží byla umožněna díky tomu, že naše škola v tomto běhu spolupracovala celkově s devíti různými firmami a soukromými osobami působícími v oblasti stavitelství a bytového designu.

Přes značné pracovní vytížení v pracovním týdnu jsme v rámci stáže nezapomněli ani na kulturní program, který se odehrál během víkendu. V sobotu žáky čekal výlet od oblasti Mison Head, která se nachází v nejvýchodnější části Irska. Kromě dech beroucích scenérií, dramatických výhledů na skály a přírodní mosty mohli žáci obdivovat i dvojici majáků, které hrály klíčovou historii v navigaci lodí přijíždějících ze Spojených států amerických ještě na přelomu století. Zájemce o radiovou techniku jistě zaujal i fakt, že známý vynálezce Marconi v této oblasti zkoušel svůj převratný vynález, který umožnil bezdrátový přenos zpráv.

Irská praxe od základu

V neděli žáci zamířili do národního parku Killarney. Program byl opravdu nabitý. Nejdříve jsme si prohlédli vodopád ležící v těsném sousedství venkovského sídla Mucross House a následně jsme se mohli pokochat romantickými sceneriemi v okolí rozvalin opatství Mucross. Celý den byl zakončen nákupy v centru městečka Killarney.

Přes náročnou cestu zpět do Prahy je možné konstatovat, že i tento běh splnil a u mnoha žáků zajisté předčil jejich očekávání. Ještě jednou je proto nutné vyjádřit dík nejen Domu zahraniční spolupráce, který přidělil finanční prostředky na realizaci stáže v rámci programu Erasmus+, ale také řediteli naší školy Ing. Bc. Tomáši Langerovi, který si vždy našel čas a byl ochotný řešit otázky s projektem a jeho administrativou.

Autor: Dr. des. Jan Tesař

Zajímavá témata

Studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví

Studijní obor Stavebnictví připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, včetně možnosti podnikání podle podmínek stanovených živnostenským zákonem, a také pro činnost v oblasti správních institucí. Absolventi jsou připraveni k terciárnímu studiu na vysokých školách především technického směru, zejména stavebního zaměření včetně architektury.
Uchazeči o studium mohou vybírat ze tří vzdělávacích programů: Pozemní stavitelství, Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design.

Kalendář školního roku

Změna začátku vyučování
12:30 Studentský Majáles ?
Sebehodnocení členů předmětových komisí
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Opravné a dodatečné zkoušky školního roku 2022/2023
Uzavření školního roku 2022/2023
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
7:30 Zahájení školního roku 2023/2024
Školení BOZ žáků 2. a 3.ročníků před nástupem do výuky praxe
Zahájení vyučování dle schváleného rozvrhu hodin
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Adaptační soustředění třídy 1.F
Praktická maturitní zkouška POS, STA - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Výpis výsledků didaktických testů CERMAT a předání žákům
Adaptační soustředění třídy 1.B
Praktická maturitní zkouška STK - podzimní termín
Adaptační soustředění třídy 1.B
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín pro školní rok 2022/2023
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.C
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.D
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
Adaptační soustředění třídy 1.E
FOR ARCH 2023
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Adaptační soustředění třídy 1.A
Státní svátek
Ředitelské volno
13:00 Běh Reitknechtkou 30. ročník
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Státní svátek
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 1. čtvrtletí
17:00 Den otevřených dveří I.
14:30 Pedagogická porada 1. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Žáci 4. ročníků odevzdají přihlášky ke studiu na VŠ uměleckého směru
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - jarní termín
Státní svátek
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
Schola Pragensis 2023
17:00 Den otevřených dveří II.
Šachový turnaj
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - I. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
17:00 Den otevřených dveří III.
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:00 Uzávěrka klasifikace a absence za 1. pololetí
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - II. turnus
14:30 Klasifikační porada 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí a vydání výpisu s datem 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - III. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - IV. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Termín odevzdání přihlášek k dennímu studium
Lyžařský kurz 2. a 3. ročník - V. turnus
Žáci 4. ročníků odevzdají třídním učitelům vyplněné přihlášky na VŠ
14:00 Uzávěrka průběžné klasifikace a absence za 3. čtvrtletí
19:00 Maturitní ples školy (č. 87) v Lucerně
7:30 Školní kolo Středoškolské odborné činnosti
14:30 Pedagogická porada 3. čtvrtletí
17:30 Třídní schůzky 1. až 4. ročníků
Maturanti odevzdají vlastní seznamy literárních děl
Velikonoční prázdniny
Ostatní svátek
Velikonoční pondělí
Písemná maturitní práce z CJL (termín bude upřesněn)
Písemná maturitní práce z ANJ (termín bude upřesněn)
40. ročník Stavařské laťky
Přijímací zkoušky - 1. řádný termín
Přijímací zkoušky - 2. řádný termín
Soutěž 3. ročníku: Architektura Prahy
10:05 Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
10:05 Klasifikační porada tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Vydání vysvědčení třídám 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F s datem 30. dubna 2023
10:05 Ukončení výuky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E a 4.F
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Předmaturitní volno tříd 4. ročníku
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.A, 4.B, 4.C
Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Předání výpisů výsledků didaktických testů žákům
Praktická maturitní zkouška z POS, STA tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Praktická maturitní zkouška z STK tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Předmaturitní volno tříd 4.A, 4.B, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.D, 4.E, 4.F
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.A, 4.C
Předmaturitní volno tříd 4.B, 4.D, 4.E, 4.F
Výuka 1. ročníku dle zvláštního rozvrhu
Soustředěná odborná praxe 2. a 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Ústní maturitní zkouška tříd 4.B, 4.D, 4.F
Exkurze 1. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Zahraniční odborné pracovní stáže Erasmus+ vybraných žáků 3. ročníku
Výkazy P1d-01
Tisk vysvědčení a předložení k podpisu řediteli školy
Kontrola úplnosti a správnosti pedagogické dokumentace
11:30 Klasifikační porada 2. pololetí (1., 2. a 3. ročník)
Předání přihlášek k maturitní zkoušce - podzimní termín
Jmenování členů maturitních komisí, zadavatelů a hodnotitelů (nejpozději do 30.6.2022)
Exkurze 2. a 3. ročníku
Sportovní den školy - finále
Přechod na nový školní rok v Bakalářích
Uzavření školního roku 2023/2024
Zahájení školního roku 2024/2025